NLP ernæringsterapi

Hos oss i NLP Coach Team AS kan du utdanne deg til NLP Ernæringsterapeut med støtte i urteterapi. En «rød tråd» i utdanningen vil være motivasjons- og lederverktøyet Nevro Lingvistisk Programmering (NLP). Utdanningen består av

 

1) Utdanning i grunnmedisin (anatomi, fysiologi og sykdomslære)

2) Kurs i VEKS-fag

3) Utdanning i NLP Ernæringsterapi

 

Utdanningen i NLP Ernæringsterapi holdes av NLP Coach Team og neste utdanningsstart er desember 2020 i Oslo. Øvrige fag kan tas i forkant eller samtidig som denne undervisningen. Informasjonsbrosjyre om studieoppstart legges ut her innen utløpet av april 2019.

 

Ernæringsterapien dere lærer på skolen er basert på hva Trine Dahlmo gjennom sin omfattende klinikkpraksis har erfart fungerer i sine klienters liv. Metodene er kombinasjoner av tilnærmingsmåter hun selv har utviklet og slike hun har lært på sine utdanninger i skolemedisinske fag, ernæringsterapi, urteterapi og biopati.

 

Med faglig bredde og et skarpt blikk for hva som vil gi resultater har Trine utviklet praktiske og gjennomførbare metoder som gir beviselige resultater i menneskers liv.  Erfaringene fra hennes klinikkpraksis, med sitt nære og kjære forhold til sine klienter, har vært hennes store inspirasjonskilde. Denne ernæringsterapeutiske tilnærmingen, sammen med NLP, er ernæringsterapien du vil lære på dette studiet. Trine ønsker med dette studiet å utdanne faglige- og mellommenneskelige kompetente terapeuter som kan bidra til enkeltpersoners, familiers og samfunnets helse og trivsel.

 

Undervisningen blir ikke kun teoretisk, men også praktisk. Du vil derfor selv utføre ulike kostholdstiltak og rapportere om dine erfaringer til din faglærer og presentere dem for dine medstudenter. Vi vet av egen erfaring at den kunnskapen man selv har erfart gir den beste forståelsen for ernæringsfaget. Undervisningen er dessuten lagt opp slik at du allerede i januar 2020 kan starte studentpraksis og ta imot klienter med noen typer problemstillinger, for deretter å utvide ditt repertoar etter hvert som du lærer mer på utdanningen. Vi ønsker med denne handlekraftige tilnærmingen til læring å sørge for at du etter endt utdanning har den kompetansen, selvtillitten og erfaringen du trenger for å lykkes med din klinikkpraksis.

 

Utdanningsteamet vil dele av all sin kunnskap og erfaring og gjøre alt de kan for at du etter endt utdanning kan glede deg over å drive en lønnsom klinikkpraksis – og hjelpe dine flotte klienter til et friskere liv.

 

Mer informasjon og studieplan legges ut her innen utløpet av april 2019

 

Velkommen til utdanning hos oss!

Trine 🙂